Vídeos2019-01-19T14:28:35+00:00

Vídeos

Presentació del Grup CHM Salut Mental

Projectes APD del Servei Prelaboral

Salut Mental Jove

Grup d’escriptura creativa del SRC Les Corts

Àngels Pujol – Cap de secció CSMIJ de Les Corts

Maite Carbonero – Cap de secció CSMA de Les Corts

Empar Murgui – Cap de secció Hospital Dia Adolescents

Violeta Pérez – Cap de secció Àrea Inserció Laboral

Raquel Rubio – Cap de secció Àrea Rehabilitació Psicosocial de Les Corts

Ana Aznar – Cap de secció Àrea Rehabilitació Psicosocial de Sarrià-Sant Gervasi

Àngels Ciutat – Cap de Servei de Formació i Docència

Carol García – Cap de secció Àrea Habitatge

Gemma Castells – Cap de secció CSMIJ de Sarrià-Sant Gervasi

Marc Udina – Cap de secció CSMA de Sarrià-Sant Gervasi

Mònica Burgos – Cap de secció Àrea Administrativa

Juanjo Gil – Coordinador Espai Jove