Treballa amb nosaltres2019-01-29T18:32:34+00:00

Treballa amb nosaltres

Les 4 entitats sense ànim de lucre que constitueixen el Grup CHM Salut Mental tenen com al seu valor més important els professionals de les diverses categories que composen les seves plantilles; professionals implicats i conscienciats amb els projectes institucionals adreçats a prevenir i millorar els temes vinculats a la Salut Mental, en totes les seves àrees sanitàries i socials.

Si vols incorporar-te a treballar amb nosaltres, fes-nos arribar el teu currículum mitjançant el nostre formulari:

ENVIAR CURRÍCULUM

treball

Aquí tens les característiques dels llocs que actualment estan en període de cobertura:

OFERTA DE TREBALL: REF. 155/TOLR/18 - Terapeuta Ocupacional

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts.
• CENTRE DE TREBALL: Llar-Residència Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre, 25.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Terapeuta Ocupacional.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Col·laborar en la programació d’activitats de rehabilitació psicosocial.
– Realització d’activitats rehabilitadores grupals.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2019.
• JORNADA SETMANAL: 5:30 hores setmanals.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 2.923 euros bruts.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT/A:
• FORMACIÓ: Teràpia ocupacional.
• EXPERIÈNCIA:
– Treball en dispositius residencials.
– Experiència amb persones amb trastorn mental.
• LLENGÜES: castellà i català.
• ALTRES CONEIXEMENTS: Informàtica a nivell usuari/usuària.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: aplicacions Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball: REF 155/TOLR/18.

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 15 de gener de 2019.

OFERTA DE TREBALL: REF. 111/18/RT - Referent de tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada VOL.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de Tuteles.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Gestió de tuteles de persones amb trastorn de Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Galileu, 333.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Referent de tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Elaboració i gestió de plans de tutela.
– Atenció individual a les persones usuàries.
– Coordinació amb l’equip professional del servei.
– Coordinació amb altres serveis i dispositius que atenen a les persones tutelades i amb les seves famílies.
– Gestió de la documentació pròpia de la seva funció.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: temporal d’un any amb reconversió en indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2019.
• JORNADA SETMANAL: 38:30 hores.
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 19.980 euros.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT/A:
• FORMACIÓ: Titulacions de grau relacionades amb atenció a les persones.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència professional en servei de tutela o altres serveis d’atenció a les persones.
– Experiència en intervenció directa amb persones amb trastorn mental.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball:

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 31 de desembre de 2018.

OFERTA DE TREBALL: REF. 100/18/AT - Auxiliar de tutela

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: Fundació Privada VOL.
• CENTRE DE TREBALL: Servei de Tuteles.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Gestió de tuteles de persones amb trastorn de Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Galileu, 333.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Auxiliar de tutela.
• FUNCIONS PRINCIPALS:
– Atenció individual a les persones usuàries del servei.
– Coordinació amb l’equip professional del servei.
– Gestió de la documentació pròpia de la seva funció.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució per un any amb possibilitat de renovació a indefinit.
• DATA D’INCORPORACIÓ: desembre 2018.
• JORNADA SETMANAL: 38:30 hores.
• REMUNERACIÓ BRUTA ANUAL APROXIMADA: 16.300 euros.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT/A:
• FORMACIÓ: Titulacions relacionades amb atenció a les persones.
• EXPERIÈNCIA:
– Experiència professional en servei de tutela o altres serveis d’atenció a les persones.
– Experiència en intervenció directa amb persones amb trastorn mental.
• LLENGÜES: castellà, català.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball:

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins el dia 20 de desembre de 2018.

OFERTA DE TREBALL: REF. 111/2018/CAS - Diplomat/Diplomada Infermeria (CAS/CSMA)

DADES DE L’ENTITAT:
• NOM DE L’ORGANITZACIÓ: ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS.
• CENTRE DE TREBALL: Àrea de Salut Mental de Les Corts.
• ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ORGANITZACIÓ: Salut Mental.
• POBLACIÓ DEL CENTRE DE TREBALL: Barcelona.
• ADREÇA: Montnegre 21.

PERFIL DEL LLOC DE TREBALL:
• LLOC DE TREBALL: Diplomat/Diplomada Infermeria (CAS/CSMA).
• FUNCIONS PRINCIPALS INFERMERS/ES:
– Atenció individual i grupal als pacients i familiars en especial adicions i primers episodis psicòtics (PAE-TPI).
– Complementació correcta de la història clínica.
– Elaboració de la valoració d’infermeria.
– Dispensació i seguiment dels tractaments farmacològics i tractaments directament observats i inyectables.
– Vetllar per la renovació de la prescripció indicada pels psiquiatres.
– Vetllar per l’actualització i manteniment dels fàrmacs de la farmaciola per a l’atenció urgent i dels injectables dels pacients.
– Realització de control de tòxics en orina i espirometries.
– Realització de proves de cribatges (test ràpids de VIH, VHC; proves de tuberculina, embaràs).
– Realització del seguiment de les pautes vacunals.
– Participació regular i activa en les reunions o sessions internes de l’equip.
– Col·laboració activa amb el coordinador per tal de millorar la qualitat i l’organització.
– Seguiment de les guies de pràctica clínica proposades per la direcció del centre i dels protocols assistencials i organitzatius del servei.
– Col·laboració en l’elaboració de memòries i documents institucionals.
– Coordinació amb els professionals i serveis necessaris per tal de garantir la continuïtat assistencial.
– Participació i col·laboració en les tasques de formació, docència i recerca dutes a terme pel servei.
– Compliment de les normes de seguretat i salut de l’empresa.
– Participació i col·laboració en l’assoliment dels objectius del contracte amb el Servei Català de la Salut.
– Seguir les normes de confidencialitat i protecció de dades de l’entitat d’acord amb la normativa vigent.
– Totes aquelles funcions que se li encarreguin d’acord amb la seva categoria.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:
• TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit .
• DATA D’INCORPORACIÓ: gener 2019.
• JORNADA SETMANAL: 37 hores setmanals (1.668 hores any).
• REMUNERACIÓ ANUAL APROXIMADA: 28.185 euros bruts, amb possibilitat de carrera professional i direcció per objectius i aplicació del II Conveni Laboral del SISCAT.

PERFIL PROFESSIONAL DEL CANDIDAT:
• FORMACIÓ: en l’àmbit de la Salut Mental i específicament en el de toxicomanies.
• EXPERIÈNCIA: àmplia experiència en el tractament de població jove amb problemes d’abús de substàncies i primers episodis psicòtics.
• LLENGÜES: català, castellà i es valorarà coneixements d’anglès.
• APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft (paquet), programes de gestió sanitària, preferiblement EKON.

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE (envieu CV a… indicant referència):
• PERSONA DE CONTACTE: Xavier Millán.
• CÀRREC: Cap d’Àrea Administrativa.

Els currículums s’han de tramitar a través del següent formulari, tot indicant el número de referència de l’oferta de treball:

ENVIAR CURRÍCULUM

S’acceptaran currículums fins al dia 15 de desembre de 2018.