Bones pràctiques del Grup CHM Salut Mental

Durant aquest mes d’octubre s’han publicat 2 bones pràctiques de gestió de l’Àrea Administrativa del Grup CHM Salut Mental a la plataforma SCIO HEALTH (Fundación SCIO – HUB de conocimiento).

La comunitat SCIO HEALTH està formada per professionals i organitzacions que vulguin compartir les seves experiències de gestió, aportant-hi coneixements, i també podent-hi consultar de manera senzilla altres bones pràctiques per tal de resoldre reptes propis.

Les dues bones pràctiques de l’Àrea Administrativa publicades han estat: la Programació de l’operativa diària de les tasques administratives (programació de tasques cícliques) i la Implantació de millora en el seguiment d’incidències de manteniment (seguiment d’avaries o incidències).

01-bones-practiques

2019-01-19T15:45:42+00:00