Reunió de coordinació del Consorci d’Educació de Barcelona i la Comissió de Seguiment del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona

El passat 6 de novembre de 2018 va tenir lloc una reunió de coordinació del Consorci d’Educació de Barcelona i la Comissió de Seguiment del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona a l’Institut Milà i Fontanals. Els objectius d’aquesta reunió van ser: a) Valoració del Pla de Barris del curs 2017-2018; b) Eixos generals per al curs 2018-2019; c) Planificació i concreció per al seguiment del curs 2018-2019; d). Transferència post Pla de Barris; i e) Aportacions.

Des de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental van assistir el Dr. Lluís Lalucat (president de la Fundació), l’Àngels Pujol (coordinadora del Servei) i la Laia Mas (recerca) com a representants del Servei de Suport i Atenció Emocional. Pel que fa al Servei de Suport i Atenció Emocional es van exposar la descripció de les activitats dutes a terme durant el curs escolar 2017-2018 i els reptes per al curs escolar 2018-2019.

02-consorci-educacio-barcelona

De les activitats dutes a terme el curs escolar 2017-2018, es va presentar el projecte de recerca amb títol Avaluació d’un programa d’educació emocional del Pla de Barris del Consorci d’Educació de Barcelona pel que es va rebre una subvenció de l’àrea de Projectes d’investigació i recerca educativa de l’Ajuntament de Barcelona. Principalment, es va parlar de la primera fase d’aquest projecte que suposa la capacitació dels professionals del Servei de Suport i Atenció Emocional en la formació de docents de primària en habilitats emocionals. Es va exposar el cercle de diàleg com la metodologia seleccionada per assolir aquests objectius i com aquesta metodologia s’havia anat implementant als centres educatius del Pla de Barris en què el Servei desplega la seva intervenció.

Com a reptes per al curs escolar 2018-2019, es va exposar la segona fase del projecte de recerca esmentat més amunt i que suposarà la dotació dels equips docents dels centres educatius del Pla de Barris d’eines, cercles de diàleg, i coneixements referents a l’educació emocional per tal de poder incorporar aquests aspectes en el Pla Anual del Centre. S’espera així millorar les competències emocionals dels docents, reduir l’estrès relacionat amb la seva activitat i millorar el clima d’aula. El projecte va ser ben valorat i es va acordar dur a terme aquesta fase del projecte durant el primer semestre del curs escolar 2018-2019. El Consorci d’Educació i la Comissió de Seguiment del Pla de Barris duran a terme les coordinacions pertinents amb les direccions dels centres educatius per tal de garantir la realització del projecte.

2019-01-19T14:28:39+00:00