Publicació article: Avaluació del Pla de Serveis Individualitzat després de deu anys de funcionament en dos districtes de Barcelona

El passat mes de novembre es va publicar a la Revista de l’Asociación Española en Neuropsiquiatría l’article amb títol: Evaluación del Plan de Servicios Individualizado tras diez años de funcionamiento en dos distritos de Barcelona. És un article elaborat pels següents professionals del Grup CHM Salut Mental: Judith Anglès, Laia Mas Expósito, Inés Casamada, Isabel Cebrià, Yolanda Lozano, Maite San Emeterio, Mercè Teixidó i Lluís Lalucat.

L’objectiu d’aquest treball ha sigut la valoració de l’efectivitat del Pla de Serveis Individualitzat (PSI) després de 10 anys de funcionament. Els resultats destaquen l’efectivitat del PSI a nivell de funcionament clínic i psicosocial, i s’observa una disminució significativa dels ingressos hospitalaris. La majoria de les persones ateses va mantenir la continuïtat de la seva atenció a l’alta. En general, el PSI es mostra efectiu en l’atenció a les persones amb trastorn mental greu de llarga evolució i amb dificultats de vinculació amb els serveis.

03-asociacion-espanola-neuropsiquiatria

La referència completa de l’article és: Anglès J, Mas-Expósito L, Casamada I, Cebrià I, Lozano Y, San Emeterio M, Teixidó M, Lalucat-Jo L. Evaluación del Plan de Servicios Individualizado tras diez años de funcionamiento en dos distritos de Barcelona. Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 2018; 38(134): 401-417.

Es tracta d’un article de lliure accés. Hi podeu accedir fent clic aquí.

2019-01-19T14:28:39+00:00