L’EspaiJove.net al ‘IV International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescent’

El programa EspaiJove.net de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts del Grup CHM Salut Mental va participar al “IV International Congress of Clinical and health psychology on children and adolescent” celebrat del 15 al 17 de novembre a Palma de Mallorca a una taula monogràfica sobre “Intervencions de promoció de salut mental i benestar emocional en la població infantil i adolescent en contextos educatius i amb risc d’exclusió social”.

La nostra taula tenia 4 presentacions de diferents projectes institucionals:

  • Juanjo Gil, coordinador de l’Espaijove.net, realitzava una introducció del programa Espaijove.net i descrivia la intervenció de prevenció selectiva amb població resident en CRAEs. Podeu consultar la presentació: aquí.

06-aitana

  • Eva Ezcurra, psicòloga de l’Espai Jove Assistencial, va explicar el programa “Espaijove.net Famílies; objectius i metodologia de la intervenció realitzada amb famílies”. Podeu consultar la presentació: aquí.
  • Rocío Casañas, psicòloga del departament de Recerca, va presentar els primers resultats obtinguts de la investigació de la beca PERIS; descripció de la investigació i metodologia emprada per a avaluar l’eficàcia del programa Espaijove.net en l’àmbit educatiu. Podeu consultar la presentació: aquí.
  • Com a darrera ponent, l’Àngels Pujol, coordinadora de l’Espai Jove Assistencial, va ser l’encarregada de donar informació sobre el projecte del Pla de barris adreçat a millorar l’educació emocional en escoles amb una alta complexitat. Podeu consultar la presentació: aquí.

S’adjunta el link de la jornada: http://aitanacongress.com/2018/.

2019-01-19T14:28:40+00:00