Alcil2019-01-19T14:28:35+00:00

ALCIL

INSERCIÓ LABORAL

Alcil_logo

ALCIL (Associació Les Corts per a la Inserció Laboral) és una empresa d’economia social, constituïda com a Centre Especial de Treball, que té per finalitat promoure la inserció social i laboral de persones amb discapacitat.

Què és la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP)?

Equip interdisciplinar que s’emmarca dins dels Serveis d’Ajustament Personal i Social dels Centres Especials de Treball.

La USAP està subvencionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Dirigit a:

Treballadors del Centre Especial de Treball.

Què fa?

Les funcions són:

  • Ajudar a superar als treballadors dels CET les dificultats que puguin tenir en el procés d’incorporació a un lloc de treball.
  • Vetllar pel manteniment i progressió dels treballadors en el lloc de treball.
  • Fomentar que el treball protegit sigui una etapa de transició cap al món laboral ordinari.

El Servei de Repartiment Domiciliari del Mercat de Les Corts és un servei que té com a objectiu facilitar les compres als clients del Mercat de Les Corts tot i oferint el seu lliurament al propi domicili del client. El servei s’adreça tant a aquelles persones amb problemes de mobilitat o dificultat per carregar pes, com a aquelles que per horari o llunyania no hi poden fer una compra presencial.

El Servei de Repartiment Domiciliari del Mercat de Les Corts d’ALCIL, empresa d’economia social, constituïda com a Centre Especial de Treball, té també per finalitat la promoció de la inserció social i laboral de persones amb discapacitat.

L’ampliació de la línea de negoci per al Servei de Repartiment Domiciliari del Mercat de Les Corts ha estat aprovada dins la modalitat de “subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori a projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l’ocupació i l’economia social i solidària” de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa.

  • Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.       ajuntament_bcn_bcnactiva_25px

Som membres de:

L’Associació Les Corts per a la Inserció Laboral és membre de:

APVPBP

MEMÒRIES COMPTABLES

Podeu consultar les nostres darreres memòries comptables fent clic a sobre del nom de l’entitat.

ANY 2017

ASSOCIACIÓ LES CORTS PER A LA INSERCIÓ LABORAL

ANY 2016

ASSOCIACIÓ LES CORTS PER A LA INSERCIÓ LABORAL

ANY 2015

ASSOCIACIÓ LES CORTS PER A LA INSERCIÓ LABORAL

ANY 2014

ASSOCIACIÓ LES CORTS PER A LA INSERCIÓ LABORAL

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

Podeu consultar la nostra darrera memòria d’activitats fent clic a sobre del nom de l’entitat.

ANY 2017

ASSOCIACIÓ LES CORTS PER A LA INSERCIÓ LABORAL

ANY 2016

ASSOCIACIÓ LES CORTS PER A LA INSERCIÓ LABORAL

Per accedir a la web d’ALCIL, feu clic al següent link: www.alcil.es